Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thái Hoà
Ngày gửi: 08h:18' 08-10-2008
Dung lượng: 382.0 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 ngườiBài 24- Tiết 28
Công thức tính nhiệt lượng.
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Nhiệt lượng một vật cần thu vào để làm vật mổtnóng lên phụ thuộc 3 yếu tố:
+ Khối lượng của vật,
+ Độ tăng nhiệt độ,
+ Chất cấu tạo nên vật.
Dụng cụ thí nghiệm - gồm 2 bộ mỗi bộ có: (hình vẽ)
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Giá TN
Đèn cồn
Cốc thuỷ tinh
Nhiệt kế
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.
Dùng đèn cồn lần lượt đun hai khối lượng nước khác nhau, 50g và 100g, đựng trong hai cốc thuỷ tinh giống nhau, để nước trong hai cốc đều nóng lên thêm 20 độ C
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và
khối lượng của vật.
Kết quả thí nghiệm:
Bảng 24.1
½
½
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.

Dùng đèn cồn lần lượt đun hai cốc thuỷ tinh giống nhau,mỗi cốc đựng 50g nước, để nước trong cốc 1 nóng lên thêm 20 độ C, trong cốc 2 nóng lên thêm 40 độ C.
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
2.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và
độ tăng nhiệt độ.
Kết quả thí nghiệm:
Bảng 24.2
½
½
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật.
Dùng đèn cồn đun nóng 50g bột băng phiến và 50g nước đựng trong hai cốc thuỷ tinh giống nhau cùng nóng lên thêm 20 độ C.
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật.
Kết quả thí nghiệm:
Bảng 24.3
>
II. Công thức tính nhiệt lượng
Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức:
Q=m.c. t.Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1 độ C (1K).

Trong đó:+ Q là nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J.
+ m là khối lượng của vật, tính ra kg.
+ t = t2 - t1 là độ tăng nhiệt độ, tính ra độ C hoặc K.
+ c là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K


II. Công thức tính nhiệt lượng
Bảng nhiệt dung riêng của một số chất:
Bảng24.4
III. Vận dụng
C9: Tóm tắt:
m= 5kg
t1=20 C
t2=50 C
c= 380J/kg.K
Tính:Q=?
Bài giải
Nhiệt lượng cần thiết là:
Áp dụng công thức:
Q=m.c. t= m.c.(t2- t1)= 5.380.(50-20)= 57 000J
Đáp số: Q= 57 000J
Ghi nhớ
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.
Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào Q=m.c. t , trong đó Q là nhiệt lượng(J), m là khối lượng của vật (kg), t là độ tăng nhiệt độ của vật (độ C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).
Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1 độ C.
Hướng dẫn về nhà:
Hoàn thành câu C10 và làm các bài tập ở SBT.
Nắm chắc ghi nhớ và đọc mục “có thể em chưa biết”.
Chỳc cỏc em h?c t?t!
 
Gửi ý kiến